Racjonalizacja procesów logistycznych
 
 |   |   |   |   | 
CELE:
Uczestnicy szkolenia będą wiedzieć jak:
  • opracować zakres zadań i odpowiedzialności pracowników gospodarki materiałowej i magazynowej,
  • dokonać podziału zapasów na grupy znaczeniowe (według metod ABC, XYZ)
  • obliczać wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
  • kontrolować i koordynować przepływ zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
  • postępować w przypadku zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
  • określać czynności operacyjne poszczególnych faz działalności magazynów,
  • analizować i oceniać warianty rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów.
Mapa strony  |  Polityka prywatności  |  Szkolenia  |  Procesy  |  Ludzie  |  Analizy  |  Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 er-pe.pl
realizacja lamers.pl